Summa sidvisningar

onsdag 20 april 2016

25 augusti 2016 nytt datum!


 Studiebesök stenhuggeri i Evja 
Torsdag den 18 25 augusti kl 10.00-12.00 
Samling kl 8.45 utanför Coop Klippan för samåkning med avfärd färja kl 9.00 
Det innebär att vi återkommer till Malmön efter 13. 00
Antalet besökare är begränsat till 25 personer 
Anmäl därför till Carina Malmkvist carina.ferm.malmkvist@gmail.com eller på telefon 073-987 30 33 senast tisdagen den 16 augusti

Redan 1926 grundades Bohusläns Kooperativa Stenindustri som idag ägs av Benders 

tisdag 29 mars 2016

Kultur 2016 på Bohus-Malmön

21 juli Torsdag kl. 20 Sommarkonsert i Malmöns Kyrka 
            med Tove Nilsson, Ann–Marie Backlund och Rune Broberg

27 juli Onsdag kl. 19.30 Klassisk musik på Bohus-Malmöns Pensionat Fri entre.

fredag 19 december 2014

Dragets historia finns nu på internet........

Sven Lidbecks just utgivna skrift om Draget kan läsas här
Kontakta gärna Sven om Du vill delge honom mer berättelser och bilder.
sven@dragetshistoria.com


 

söndag 14 augusti 2011

Gravrösen på Bohus-Malmön


Gravrösen på Bohus Malmön

På många högt beliggande punkter på Bohus- Malmön kan man se imponerande gravrösen
från brons -åldern.

Om man går längs med Kuststigen på den nordliga delen av ön kan man därifrån klättra upp till tre rösen på var sin bergs topp norr om Kuststigen.


Jag klättrade först upp till det västligaste av de tre rösen , den som ligger närmast Porsholmen. Jag såg ett imponerande byggningsverk . Den västliga delen av röset var mycket välbevarad. Stenarna hade blivit lagt så de passade in i varandra som i en mosaik eller ett pussel. Röset består nederst av en cylinder bestående av stora stenar. Denna är ca. 10 meter i diameter . Över denna har det byggts upp en kägla av sten lagt på ett utsökt vackert sätt.
Tyvärr ser det ut som om stenarna från rösets topp har kastats ned. Den ene sidan av röset har blivit helt täckt av nedkastade sten , så man inte längre kan se den vackra sten mosaiken där. På den välbevarade sidan ser man några nedkastade stenar nedanför röset ( se bilden ovan ).

På den motsatta sidan av det nord västliga röse ses nedkastade stenar som förmodligen döljer en underliggande sten mosaik. (Se bilden ovan).
Här från toppen på röset har många stenar kastats ned. Det är kanske grav rövare som har varit framme här? I mitten kan man se en omvänd kägla av sten som lagt mycket omsogsfullt. Om man klättrar upp på ett stenröse ska man vara försiktig därför att de nedkastade stenar lätt kan komma till att rulla.

Omsorgsfullt lagda stenar på röset i nordväst.

Den mellersta av de nordliga rösena är störst, den är ca. 20 meter i diameter.Det ser ut som om stenarna i toppen av stenhögen har kastats ned , kanske av gravrövare.

På toppen av det stora mellersta röse kan man se ner i det här hålet. Många stenar på kanten av hålet ligger dock fortfarande fint inpassade i varandra.

Utsikt från ett av de nordvästliga rösen mot de två andra nordvästliga rösen. Jag besökte i alt nio rösen på bergs toppar på Bohus Malmön. Från rösena är det utsikt till de andra rösena och det är vacker utsikt ut över havet, till badstränder och över bebyggelsen på ön.

Det mest östligt beliggande röset på den norra delen av ön. Det ser ut som om den också haft besök av grav rövare.

På berget ovanför Malmöns Marina ligger ett ca. 45 meter långt röse. I det här röset kan man se 9 hålor som liknar hålorna i de runda rösena. Detta röse är inte särskilt brett. I bakgrunden kan man se Snurran .

På berget ovanför Marinan kan man också se det här runda röset, ca. 7 meter i diameter.

I närheten av vattentornet på Malmön ligger det flera sten rösen. Detta långa röse är 30 meter långt, 5 m brett och 1 meter högt. På tre av rösets sidor ligger stenarna mycket vackert. Ovanpå röset är det inte några hålrum. Det är ett imponerande stenröse som ser helt välbevarat ut.

Det ser inte ut som om någon har grävt i detta 30 meter långa och 5 meter breda och 1 m höga stenröse.

Strax väster om vattentornet ligger det här runda röset, ca. 15 meter i diameter. Även här ser det ut som om stenar har blivit nedkastade från toppen på röset.

På den östra sidan av vattentornet kan man se detta fina lilla runda stenröse.


Ett mera modernt byggeri straks bredvid röset. Någon eller några har här byggt en liten koja.

Nära vattentornet finns också ett fält med många stora natur sten. Så vitt jag kan se är de ditlagda av människor – eller är det ett verk av inlandsisen ?

Många natur stenar nära vattentornet på Malmön.
Har människor i brons åldern lagt ut dessa stenar till ett stort sten fält eller är det ett verk av inlandsisen?

På berget ovanför Brennerpasset på Bohus-Malmön finns detta 15 meter breda röse. Jag klättrade först upp längs bergets branta nordsida. Senare upptäckte jag att det var mycket lättare att upp från bergets syd sida. Det har bronsålders människorna säkert gjort. Tänk bare vilket hårt arbete det måste ha varit för dem att släpa alla stenarna upp till toppen!

Utsikt från stenröset ovanför Brennerpasset .Här kan man blicka ut över stränder, hus och hav. Kanske före ställde människorna i bronsåldern sig att den avdöde person såg ned till dem från sitt viloställe högt uppe i röset? Kanske tänkte de sig att den avdöde också kunde se över till de andra avdöda personer i de andra gravrösena på ön?

Denna grop i berget kan man se nedanför det nordvästliga stenröse. Är den skapad av inlandsisen eller av människohänder ? Har den i så fall blivit använd till offringar?

Min svärfar visade mig för 10 år sedan två stenrösen på Bohus- Malmön . När min fru och jag i juli i år gick på Kuststigen på nordsidan av ön fick vi lust till att klättra upp till ett av rösena. När vi såg det nord västliga röse i närheten av Porsholmen blev vi imponerade. Därför har jag tagit bilder av rösene.

Om man klättrar upp på ett sten röse ska man passa på så man inte faller när man går ned.

De nedkastade sten ligger så löst att de lätt kan komma till att rulla och om de gör det kan man verkligen slå sig. Jag ramlade en gång men hade tur och klarade mig med bara ett skrubb sår. Det är därför en god idé att inte vara ensam på sina upptäckts färder upp på stenrösena .

August 2011 Carsten Andersen, Bredkær 41, Dk 2650 Hvidovre, ca@bellahoj.dk
Text och foto: Carsten Skovgård Andersen Översättning från danska : Eva-Lotte Dampe